PROJEKT 36 - Matouš Bulíř

PROJEKT 36

KONRAD HENLEIN JE V ROCE 2023 STÁLE VEDEN JAKO ČESTNÝ OBČAN MĚSTA LIBERCE! 

V tomto PROJEKTU jde tedy o jediné a to, docílit, aby město Liberec odebralo ČESTNÉ OBČANSTVÍ tomuto NĚMECKÉMU VÁLEČNÉMU ZLOČINCI, který se zasazoval o VYHLAZENÍ ČESKÉHO NÁRODA.

Nejdříve bylo osloveno přímo město Liberec skrze tiskovou mluvčí. Marně. Město to nehodlá řešit a nemá s tímto člověkem jakožto ČESTNÝM OBČANEM prý žádný morální problém. Jelikož nejsem zastupitelem a nemám žádnou jinou možnost jak toto řešit, začínáme náš boj skrze PETICI, ke které se město bude muset vyjádřit a na základě toho budeme postupovat dál.

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ROZHOVORY S PRIMÁTOREM LIBERCE

Pro přechod na přepis rozhovoru klikněte na IKONU (akt. k 31.08.2020)

ZNĚNÍ PETICE

 „ZA ODEJMUTÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA LIBERCE UDĚLENÉHO OSOBĚ KONRADA HENLEINA ZA ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA A PŘIPOJENÍ JEHO POHRANIČÍ K NĚMECKU.“

PETICE PODLE § 1 ZÁKONA Č. 85/1990 SB., O PRÁVU PETIČNÍM

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo odejmuto ČESTNÉ OBČANSTVÍ města Liberce udělené osobě německého válečného zločince Konrada Henleina, který byl takto oceněn za sjednocení sudetských Němců a jejich přičlenění k Velkoněmecké Říši – jak uvádí město Liberec.

ZDŮVODNĚNÍ:
Je ostudou města Liberce a stejně tak ostudou celé České republiky, že jsou, ne, že jsme schopni takto adorovat německé válečné zločince. Tento člověk před samotným záborem našeho pohraničí, v rámci MNICHOVSKÉ ZRADY, organizoval teroristické útoky vůči ČESKÉMU obyvatelstvu, kdy docházelo k fanatickému napadání a vraždění našich lidí. Byl také důstojníkem SS a šéf civilní správy okupačních vojsk. Zasazoval se o vyhlazení ČESKÉHO NÁRODA, jakožto podřadné rasy. V dokumentech Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku, který se konal po válce, je Henlein otevřeně označován za válečného zločince. POMOZTE NÁM ZJEDNAT NÁPRAVU A DONUTIT RADNÍ MĚSTA LIBERCE TOHOTO ZLOČINCE ODSTRANIT.  

ONLINE PETICE

PRO ZADÁNÍ PODPISU KLIKNĚTE NA OBRÁZEK
POČET ONLINE PODPISŮ
0

ONLINE PETICE nemají bohužel žádnou právní váhu, jelikož náš systém ani po dvaceti letech nebyl schopen zareagovat na fakt, že existuje něco jako internet. Avšak pokud se podaří nasbírat velké množství podpisů, bude to mít značnou vypovídací hodnotu a vedení města Liberce bude muset nějak reagovat.

STÁHNĚTE SI PAPÍROVOU PETICI, PODEPIŠTE A ODEŠLETE NÁM JI

PRVNÍ REPUBLIKA
VLČÍ VRCH 673
LIBEREC
46015

PETICI MŮŽE PODEPSAT NAPROSTO KDOKOLIV BEZ PŘÍSLUŠNOSTI K LIBERECKÉMU KRAJI. TOTO JE PROBLÉM CELOSPOLEČENSKÝ, JELIKOŽ TO ZCELA DEHONESTUJE ČESKÝ NÁROD JAKO CELEK A POKUD SE TOMU NEPOSTAVÍME, NEMŮŽEME SE PAK DIVIT, ŽE JSME PRO EVROPU JEN LOUTKA. NÁRODNÍ HRDOST JE NUTNÝ ZÁKLAD PRO SEBEVĚDOMÝ STÁT.
Petice ke stažení
Petice ke stažení

POČET PODPISŮ

0

Tento PROJEKT nemá za cíl vymazat část historie, nýbrž napravit nespravedlnost v podobě ČESTNÉHO OBČANSTVÍ, které nebylo po válce z nepochopitelných důvodů Konradu Henleinovi odebráno. Není strašný fakt, že ono občanství získal, nýbrž to, že ho stále ještě má a vedení města to nevadí!

Odešlete E-MAIL

Pomozte i tím, že všem zastupitelům města Liberce odešlete E-MAIL se svým nesouhlasem. Ten můžete odeslat v této podobě, za pomoci mého formuláře, kdy pouze dopíšete své jméno, E-mail a dáte ODESLAT ZPRÁVU. Nebo můžete vepsat i svou vlastní verzi nesouhlasu, to už je zcela jen na vás. E-Mail obdrží všichni členové zastupitelstva – 39 členů včetně primátora. 

0
Odesláno E-Mailů
PROSÍM, UVÁDĚJTE VŽDY PRAVÉ JMÉNO I E-MAIL, MÁ-LI TO MÍT SMYSL

Děkuji každému, kdo podepsal petici stejně jako děkuji každému, kdo odeslal výše uvedený E-Mail zastupitelům Liberce. Jenom společně se nám může zadařit uspět. Pokud nám jako Čechům nebude záležet na podobných věcech, tedy kdy je zde adorován člověk, který nás nenáviděl a jehož cílem bylo zničení českého národa, tak se potom nedivme, že nedokážeme měnit věci daleko větší… Berte to jako generálku na mnohem větší změny.

Napsali o PROJEKTU

Důkaz, že odebrat ČESTNÉ OBČANSTVÍ není problém

Ze strany městě Liberec jsem zaznamenal postoj, který mluvil v podstatě i o určité nemožnosti odebrání již uděleného čestného občanství. Jak bylo dokázáno v Pečkách a nejenom tam, kde je vůle tam je i cesta, což opět dokazuje jediné, že vedení města Liberec nechce ono občanství odebrat z vlastního přesvědčení. Dá se myslím tedy polemizovat o tom, že osoba Konrada Henleina jim v tom lepším případě pouze nevadí, byť  jde o válečného zločince, anebo v tom horším případě, jim je dokonce sympatický.

Tak či onak, pokud není v našem zájmu mít za čestné občany ČESKÉ KOMUNISTY tak o co více je v ČESKÉM zájmu mít za ČESTNÉ OBČANY NĚMECKÉ NACISTY?!

JAK MŮŽETE POMOCI?

Není to těžký krok a je velice důležitý.

Tento krok je velice snadný a zároveň i velice zásadní, jelikož tím zastupitelé města budou por tlakem občanů, kteří jim to budou neustále připomínat, že mít jako čestného občana nacistu, není rozhodně něco, co by se mělo přehlížet a neřešit.

Jelikož byl postoj vedení města dosud značně negativní, dá se očekávat, že bude třeba onu petici podpořit i propagací projektu, aby se co nejvíce lidí dozvědělo, že něco takového probíhá a tím se fakticky zvýšil i tlak na zastupitele. Více ZDE.

Pokud máte nějaké možnosti, jako třeba obchod, frekventované místo či stránku na sociální síti, můžete se přidat k podpoře a propagaci PROJEKTU tímto způsobem. SDÍLEJTE tento projekt na facebooku, ať se do něho má možnost zapojit co nejvíce lidí. Je to zároveň ta nejsnazší možná propagace. 

Pokud chcete pomoci i jinak, klidně mě kontaktujte se svým nápadem případně i s pouhým dotazem. Pokud se chcete v tomto projektu angažovat jako organizace, rád vás zde i uvedu. Uvítám i jednotlivce.

Reakce zastupitelů

PRO odebrání

0

PROTI odebrání

0

Bez odpovědi

0

PROBÍHAJÍCÍ ROZHOVORY

Matouš Bulíř

OBČAN MĚSTA LIBERCE

Jaroslav Zámečník

PRIMÁTOR MĚSTA LIBERCE

Dobrý den pane Matouši, v žádném případě KH neuctívám, nepodporuji, ani za ním nestojím. Na seznam čestných občanů se dostal v lednu 1939, v květnu 1945 spáchal jako válečný zločinec sebevraždu. Vyškrtnutí Henleina ze seznamu čestných občanů je nesmysl. Úmrtím již KH není čestným občanem, ale zůstává pouze na seznamu čestných občanů jako doklad historie. Nechť se všechny budoucí generace dozvědí, že tehdejší zastupitelé si Konráda Henleina považovali. Ať je to dokladem tehdejší doby a zdviženým prstem proti nacionalismu a nesnášenlivosti s jiným názorem. Současně jménem dalších zastupitelů prosím, abyste poslal výslednou petici, nikoliv jednotlivé maily, které stejně spadají do spamů. díky. JZ

•30.08.2020•

Zdravím vás pane PRIMÁTORE. Pojďme se bavit věcně. Pokud by platilo co píšete, proč tedy jiná města hlasují o odebrání ČESTNÉHO občanství již dávno mrtvým komunistům a to jak českým, tak sovětským? Viz níže přiložený odkaz. Jak vidno, nic jako smrt nositele této pocty neznamená zrušení, či odebrání onoho statutu. I v oficiálním textu se píše: „Ocenění lze vůlí zastupitelstva odejmout tomu, kdo se stal nehodným projevené pocty.“

Samozřejmě máte možnost mi dodat zákon, či schválené nařízení, podle kterého se po smrti ruší ČESTNÉ OBČANSTVÍ. To si pak ale myslím, že mnoho rodin po čestných občanech, kteří jsou toho titulu hodni, moc nadšených nebude, až se dozví, že jejich příbuzným bylo odebráno, či zrušeno jen proto, že už nežijí.

Ale opět věcně. Jak mi tedy vysvětlíte, že bylo čestné občanství uděleno v Liberci in memoriam?

Uděleno 17.12.2015 (prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., rektor), který zemřel 14.12.2014.

Pokud ČESTNÉ OBČANSTVÍ zaniká se smrtí nositele, jak může být uděleno mrtvému člověku? Opět nezávidím rodině, na které byl tedy podle vás spáchán z logiky věci podvod, protože dotyčný tedy nikdy ČESTNÉ občanství nezískal.

Nebo můj oblíbený herec František Peterka, kterému bylo uděleno ČESTNÉ OBČANSTVÍ 16.3.2017, ačkoliv zemřel 25.11.2016.

Takže jak to tedy je? Zatím hledáte pouze důvody, jak na Konrada Henleina vůbec nesahat a ta úcta, kterou mu tím projevujete mě vskutku děsí.

(data úmrtí a udělení ČO čerpám z veřejných zdrojů)

Odkaz:
https://www.irozhlas.cz/regiony/gottwald-a-stalin-uz-nejsou-cestnymi-obcany-domazlic-hitler-na-seznamu-lanskrouna-zustava_201606221951_mskalicky

•30.08.2020•

Vaše logika na první pohled vypadá dobře, ale na druhý pohled nefunguje. Například státní vyznamenání se dají odejmout pouze soudním rozhodnutím a přitom se udělují, aniž by soud o jejich udělení rozhodoval. Takže vidíte, je to různorodé.

•31.08.2020•

Vůbec jste neodpověděl a vyhnul jste se položeným dotazům.
Proč tedy města a obce napříč republikou ODEBÍRAJÍ ČESTNÁ OBČANSTVÍ totalitním zločincům, když podle vašeho tvrzení již nejsou ČESTNÝMI OBČANY? Odpověď se myslím sama nabízí, jelikož ČESTNÉ OBČANSTVÍ není vázáno na život onoho oceněného člověka. Dokud mu není „z moci úřední“ oficiálně odebráno, je platné a aktivní. Mocí úřední rozumějme vedení města či obce.

Psal jsem ať se bavíme věcně. To, co jste v odpovědi napsal, nedává smysl, protože jediné co tím říkáte je to, že medaili/řád uděluje PREZIDENT a odebírá je SOUD, dojde-li k porušení stanovených podmínek pro jejich držení. Zde se bavíme o zákonu č. 157/1994 Sb. (Zákon o státních vyznamenáních), takže tu máme jasný právní rámec, který určuje udělení i případný zánik. To je to oč jsem vás žádal. Sdělte mi číslo zákona, či nařízení, na který se odvoláváte, co do vašeho tvrzení, že ČESTNÉ OBČANSTVÍ zaniká s úmrtím onoho „ČESTNÉHO OBČANA“. Docela se těším, jak si onen zákon/nařízení poradil s udělováním této pocty mrtvým lidem, když jim musí být hned odňato. Můj názor je ten, že to je z vaší strany čistá fabulace, ale mohu se mýlit a pro posun v diskuzi uvítám ono číslo zákona či nařízení.

Nebo tu je druhá varianta, a to, že přestanete bránit „ČEST“ Konrada Henleina a začneme se bavit o tom, jak vyjít vstříc přání těch „drzých“ Čechů včetně mě, kterým vadí, že momentální vedení města Liberce, tedy vás, netíží fakt, že člověk „odsouzený“ norimberským tribunálem za válečné zločiny je stále veden jako ČESTNÝ OBČAN města, které díky jeho aktivitám skončilo na více jak 6 let v rukou Německa a jeho české obyvatelstvo bylo vyhnáno, samozřejmě potom, co bylo dlouhou dobu před tím terorizováno a vražděno v rámci akcí organizovaných Konradem Henleinem.

Zatím je váš postoj silně pro-německý, neřkuli přímo pro-nacistický, poněvadž se vůbec nesnažíte hledat cestu jak vyjít občanům vstříc, nýbrž hledáte důvody, proč s tím vůbec nic nedělat. Rád bych vám připomněl, že do funkcí vás stále volí Češi a nikoliv sudetští Němci. Žádám vás tedy o to, abyste hájil zájmy české, nikoliv sudetoněmecké.

Pokud se občanům nelíbí osoba Konrada Henleina, je vaší povinností hledat cestu, jak toto celé vyřešit. Vy jste reprezentantem a vykonavatelem přání a vůle občanů.

Jinak co se týká zasílaných mailů, tak ty posílají nespokojení lidé a jde o neagresivní vyjádření nesouhlasu, který vy s klidem označíte za SPAM. Když si tedy něco přejí lidé hromadně, je to SPAM? Udělal jsem pouze aplikaci, která lidem nabízí snadno oslovit všech 39 zastupitelů. Vše chodí jak pod jejich mailem tak i pod jejich jménem. I to o něčem vypovídá, když vám vadí, že vás lidé mohou snadno oslovit a efektivně s vámi komunikovat. Zřejmě noční můra každého politika. Jinak z vaší interní komunikace vím, že to zastupitelům chodí a pokud bych to nevěděl díky tomu, prozradila by mi to nejedna žádost od zastupitelů, ať zamezím lidem jim skrze mou aplikaci psát.

Shrnutí:
V tuto chvíli mě zajímá pouze číslo zákona/nařízení na které se ve svém tvrzení o zániku ČESTNÉHO OBČANSTVÍ se smrtí „ČESTNÉHO OBČANA“ opakovaně odvoláváte. Ať nezůstaneme jen u filosofických úvah.

Zde vám přidávám odkaz na ustanovení města Brna, abyste věděl, co máte po svých lidech žádat, ať vám dohledají:
(doporučuji vám článek 5 – Odejmutí čestného občanství)

https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/pravidla-a-postupy/pravidla-pro-udelovani-cestneho-obcanstvi-mesta-brna/

•31.08.2020•