PROJEKT 34 - Matouš Bulíř

VYBUDOVÁNÍ POMNÍKU ČS LEGIONÁŘŮM

Realizace tohoto PROJEKTU trvala od 1.5.2018 až do 27.10.2018.
S tímto PROJEKTEM mi pomáhal můj kamarád Pavel Kozák.

JE TO NÁŠ HOLD K UCTĚNÍ VÝROČÍ 100 LET OD ZALOŽENÍ REPUBLIKY (28.10.1918), KTERÁ VZNIKLA DÍKY ODVAZE NAŠICH LEGIONÁŘŮ.

POMNÍK byl realizován v obci JINOLICE, které se PROJEKT zalíbil natolik, že do něho i finančně vstoupila a tím nám ušetřila nemalé prostředky.

OSOBNĚ POVAŽUJI ODKAZ NAŠICH PŘEDKŮ ZA TO NEJCENNĚJŠÍ ČÍM MŮŽE KAŽDÝ NÁROD DISPONOVAT A PROTO POVAŽUJI ZA SVOU POVINNOST NA TYTO DĚJINNÉ UDÁLOSTI NEDOVOLIT NIKOMU ZAPOMENOUT.

POMNÍK je věnován čtyřem LEGIONÁŘŮM z této obce. Jejich jména a umístění se nám podařilo dohledat ve vojenských archívech ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY.

Jedná se dosud NEJDRAŽŠÍ PROJEKT. Konečné náklady jsou necelých STO TISÍC KORUN. Zde je právě důležitá role obce JINOLICE, která se na tomto PROJEKTU zásadně finančně podílela.

NÁPIS NA DESCE:
Ty slávo Čechů jako kdysi žilas, žiješ a budeš žíti v srdci našem.

Josef Bejšovec – Francouzská fronta
František Drbohlav – Francouzská fronta
Jan Kozák – Italská fronta
Josef Svobodný – Ruská fronta

VĚNOVÁNO ČESKOSLOVENSKÝM LEGIONÁŘŮM Z OBCE JINOLICE,
BOJUJÍCÍM ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY ZA VZNIK NAŠÍ REPUBLIKY.

U tohoto PROJEKTU bych rád vyzdvihl zapojení již zmíněného Pavla Kozáka, bez kterého by tento PROJEKT nevznikl, jelikož jeho angažovanost byla naprosto příkladná. On se staral o logistiku, zajistil materiál na kamenný chodník, stejně jako na vybudování základů. Obojí se mnou následně udělal. Byl to i on, kdo sehnal historické informace o místních legionářích. Pokud by náš národ měl více lidí jako je on, bylo by to více než úžasné.

JÁ si dovolil krom jiného celý pomník navrhnout a připravit podklady a výkresy pro jeho výrobu. V obci Jinolice je bohužel více pomníků, které jsou věnovány padlým Němcům a Rakušanům z Prusko-Rakouské války, takže mým cílem bylo vytvořit pomník, který je svou vizuální stránkou zcela zastíní, jelikož dle mého to mají být Češi, kteří mají mít v naší zemi ty nejhezčí památníky ze všech, nikoliv cizinci.

Zakázku realizoval kamenosochař Michal Mašek, který realizoval například pomník Díky, Ameriko!

PŘÍPRAVA MÍSTA PRO POMNÍK

V PRVNÍ FÁZI BYLO POTŘEBA PŘIPRAVIT ZÁKLADY (29.-30.09.2018)
VE DRUHÉ FÁZI PŘIŠLO NA ŘADU BETONOVÁNÍ PŘIPRAVENÝCH ZÁKLADŮ (06.10.2018)

INSTALACE POMNÍKU

TŘETÍ FÁZE BYLA NEJZÁSADNĚJŠÍ, A TO POMNÍK INSTALOVAT (17.10.2018)

TERÉNNÍ ÚPRAVY

MUSELO DOJÍT KE SROVNÁNÍ TERÉNU DO ÚROVNĚ POMNÍKU (20.10.2018)
A ZÁVĚREM JEŠTĚ VYTVOŘIT "CHODNÍK" Z PÍSKOVCE (26.10.2018)

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 27.10.2018

SPECIÁLNÍ DÍKY

Jak už padlo v úvodu, veliké díky patří obci JINOLICE, která zásadním způsobem přispěla k realizaci pomníku. Považujeme si za čest poděkovat jmenovitě několika z nich, kteří se neváhali zapojit do příprav. 

DÍKY PRO STANISLAVA KOZÁKA, JANA NÝDRLEHO, JOSEFA KYSELO A IVANU KOZÁKOVOU. 

Toto je ukázka toho, že když se chce, jde všechno. Stačí k tomu jen, když si dobří lidé neváhají pomáhat ku prospěchu všeho a všech.