PROJEKT 35 - Matouš Bulíř

MATERIÁLNÍ POMOC ZVÍŘECÍM ÚTULKŮM V ČR

TENTO PROJEKT BUDE PATŘIT SNAD MEZI TY DLOUHODOBÉ A MÁ JEDINÝ CÍL A TO, POMOCI OPUŠTĚNÝM ZVÍŘÁTKŮM ČEKAJÍCÍCH V ÚTULCÍCH NA TO, NEŽ SE JICH NĚJAKÁ DOBRÁ DUŠE UJME. 

Celé kouzlo tedy spočívá v tom, že materiálně pomáhám útulkům po celé ČESKÉ REPUBLICE. Jsem limitováni samozřejmě finančně, jak už to tak bohužel bývá, ale snažím se seč mi síly a peníze stačí. 

OCHRANA A PRÁVA ZVÍŘAT PATŘÍ MEZI MÉ HLAVNÍ CÍLE.

Osobně si zakládám na tom, že věřím v reálnou práci a nikoliv v nereálné sliby. Nemyslím, že mě nejdříve někdo musí dostat do parlamentu, aby se dalo pracovat na lepší ČESKÉ REPUBLICE, to jsou jen klišé těch, co nechtějí nic dělat, což ale naštěstí není můj případ.

Konkrétně tento PROJEKT je realizován díky skvělým lidem napojených na hnutí, které jsem zakládal – PRVNÍ REPUBLIKU. Nebýt těchto úžasných lidí, nepodařilo by se mi v tomto ohledu nic. 

ÚTULEK PRO ZATOULANÁ ZVÍŘATA - PŘEROV
MĚSTSKÝ ÚTULEK PRO PSY ČÁPKA - KROMĚŘÍŽ
PSÍ ÚTULEK POD ZEBÍNEM - JIČÍN
KOČIČÍ DEPOZITUM - LOVČICE
I vy se můžete zapojit a POMOCI NÁM V TOMTO BOJI