PROJEKT 40 - Matouš Bulíř

ŽALOBA NA JANA CEMPERA

VYHLAŠUJI "VÁLKU" PROUNIJNÍ DEZINFORMAČNÍ SCÉNĚ

Již roky sleduji, jak pro-unijní dezinformační scéna nabírá na síle a především na jistotě, díky finanční podpoře od státu a zásadní podpoře „mejnstrýmových“ médií, které jim dodávají kredibilitu tím, že je nekriticky zmiňují jako zdroje té jediné a správné pravdy.

Sám jsem se stal několikrát obětí jejich dezinformací a manipulací směrem k mé osobě a to jsem se nakonec v tomto boji rozhodl použít proti nim, poněvadž někdy je třeba říct STOP.

Odmítám již přihlížet tomu, jak různí Cemperové ničí lidi tím, že podle nich nemají ten správný ideologický postoj a proto je třeba je ve veřejném prostoru za pomoci trochy dobře zacílené manipulace diskreditovat.

A JAKÝ JE CÍL PROJEKTU?

V České republice je asi nejviditelnějším představitelem prounijní dezinformační scény web MANIPULÁTOŘI, který provozuje a ze kterého je zároveň i živ bývalý levicový extremista Jan Cemper

Cílem tohoto PROJEKTU je využít prostého faktu, že tento člověk o mé osobě napsal několik ryze manipulativních až lživých článků.

Součástí žaloby bude i požadavek na finanční kompenzaci, o jejíž výši rozhodne případně soud, dá-li zapravdu mně.

Případné finanční prostředky budou využity na pomoc těm, o kterých web Manipulátoři napsal lživý článek a nechtějí se pouštět do soudního boje z důvodu finanční náročnosti takové akce. Rád jim to z peněz Jana Cempera zaplatím.

Dopadne-li tedy vše jak má, web MANIPULÁTOŘI propříště bude velice přemýšlet nad tím, zda se jim chce riskovat a lhát o lidech, kteří nevěří v dogma tzv. evropských hodnot a dovolují si smýšlet jinak.

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU

Předžalobní výzva

Na předžalobní výzvu, ve které byl Jan Cemper vyzván, aby odstranil lživé a manipulativní články, které sepsal o mé osobě a snažil se mě tak ve veřejném prostoru poškodit a ostrakizovat, reagoval negativně a odmítl to. (Znění reakce následně vložím)

Žaloba podána

26.06.2023 byla podána žaloba na Jana Cempera a jeho dezinformační web Manipulátoři.cz

Zaplacení soudního poplatku

23.07.2023 byl uhrazen soudní poplatek ve výši 5000,-

Likvidace spolku Manipulátoři

11.08.2023 Jan Cemper oznámil soudu LIKVIDACI spolku Manipulátoři, kdy doménu Manipulatori.cz včetně webu převedl na svůj druhý spolek Faktické info.

Další postup

Po zaplacení soudního poplatku se aktuálně čeká na stanovení data soudního přelíčení a zároveň s tím se připravuje nová strategie ohledně pokusu Jana Cempera vyhnout se soudu tím, že spolek, proti kterému je žaloba vedená zruší.

PODPOŘTE TENTO PROJEKT

Dávám možnost každému, komu vadí lidé jako je Jan Cemper a samozvané weby usurpující si právo na to, určovat kdo říká a neříká pravdu, se podílet na pokusu o rehabilitaci DEMOKRACIE v podobě SVOBODY SLOVA A PROJEVU v naší zemi.

2201836276 / 2010

Není to samozřejmě podmínka pro realizaci tohoto PROJEKTU. Je to spíše možnost, jak se stát součástí této „bitvy“ proti lidem jako je Jan Cemper. Bez ohledu na to, zda se k tomu někdo přidá, to dotáhnu do konce a vše uhradím ze svého, jelikož postavit se těmto lidem je věcí principu.

„Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic. “

Edmund Burke

FINANČNÍ STRÁNKA PROJEKTU

- 0 ,-
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT

ZAJÍMAVOSTI

Tento PROJEKT přímo navazuje na PROJEKT 37, což je žaloba na FACEBOOK. U PROJEKTU 37 byl velký problém sehnat advokáta. Oslovil jsem jich několik desítek a krom jednoho případu jsem byl vždy odmítnut. Advokát, který přijal tuto kauzu přislíbil, že se ujme i žaloby na FACEBOOK (ohledně potírání SVOBODY SLOVA a PROJEVU, kdy dochází k odstraňování komentářů pouze proto, že vyjadřují „nevhodný“ názor)