KDO JSEM?

Nejsem ničím výjimečný – jsem vy, jen vteřinu po té, co se rozhodnete něco dělat.
Nepovažuji se za vlastence, nýbrž za národovce, kdy ono národovectví je pro mě životní filosofií, podle které se snažím nahlížet na svět.

Neupravuji si fakta podle svého pohledu na svět, nýbrž svůj pohled na svět upravuji podle faktů. To je důvod, proč mám tak málo následovníků, protože zároveň píšu to, co lidé chtějí slyšet, stejně jako píši i to, co slyšet rozhodně nechtějí, protože to neodpovídá tomu, jak na svět chtějí nahlížet.

Mě si mohou oblíbit jen skuteční Češi, tedy lidé, kteří nevnímají svůj původ jako přítěž, nýbrž jako něco, na co mohou být přinejmenším hrdí, poněvadž je to jejich nedílnou součástí.

Nemyslím si, že být Čechem je druh výsady, ale stejně tak odmítám přijmout názor, že být Čechem je něco špatného. Jsem kým jsem.

Ve zkratce má STANOVISKA

Jsem pro odchod z EU

Osobně v tomto ohledu nespatřuji jinou možnost, než kterou je samotné VYSTOUPENÍ z EU. Od přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, která naší zemi odňala právo veta, se z EU stal totalitní systém, který má jediný cíl a to – ODSTRANIT NÁRODNÍ STÁTY.

Jsem proti přijetí €

Vlastní měna je základem samostatnosti a nezávislosti každého státu. S přijetím Eura by byl konec vyhlídkám na lepší časy, jelikož by se tím naše ekonomika stala svázanou s tou unijní. Eurozona je zadlužená do takové míry, že ekonomové předvídají její budoucí zhroucení, což by pro nás po vstupu znamenalo jediné a to, že se naše republika bude muset podílet na sanaci dluhu, který nezpůsobila.

Jsem pro reformu NATO

NATO má být paktem obranným, ale zatím je pouze agresorem, kdy tato aliance slouží především zájmům USA k vývozu „demokracie“ do celého světa. Připomínám agresi Turecka (člen NATO) vůči Řecku (člen NATO). Všichni mlčeli, ačkoliv bych již čekal nějaký proces, ve kterém by se jednalo o vyloučení Turecka z NATO. Je evidentní, že NATO je minimálně po morální stránce v troskách. 

Jsem pro hlubší spolupráci V4

V4 by měla zformovat krom paktů ekonomických i pakt obranný. Něco ve stylu prvorepublikové Malé dohody. Pokud by se toto podařilo, NATO by přestalo být důležité nemluvě o faktu, že by to opět více upevnilo naší pozici v ně EU. V4 by mohla zformovat vlastní obrannou politiku vnějších hranic bez ohledu na prosazované zájmy EU.

Chci otevřít téma reparací

Německo díky několika poválečným fázím dodnes naší republice nevyplatilo válečné reparace, o kterých se rozhodlo na Postupimské konferenci. Byť nečekám, že by se k tomuto požadavku Německo postavilo kladně, je třeba tak učinit, aby bylo historii učiněno za dost a na vyplacení trvat a nikdy v tom neustat. Je na čase vymanit se z Německé nadřazenosti a ukázat, že Češi jsou pány své země a že za zločiny se platí. Německo není, nebylo a nikdy nebude přítelem nás Čechů.

Chci svobodu projevu i po projevu

V naší zemi se bohužel díky politice EU zintenzivňuje tlak na kriminalizaci názorů. Z lidí jsou vyráběni kriminálníci za to, že mají nevhodné názory či napíší věc, která může být hloupá či vulgární, ale reálně neškodná. Nechci stát, ve kterém je považován za více nebezpečného ten, co na sociální síti odmítá ISLÁM a migraci, než ten, který někoho fyzicky napadne či něco ukradne.

Konec cenzury na sociálních sítích

Chci, aby se naše vláda postavila na stranu svých občanů a donutila sociální sítě typu facebook dodržovat zákony naší země a to především ústavu, která je nadřazená všem obchodním ujednáním. Pokud si Německo mohlo vyjednat u facebooku větší CENZURU tak nevidím důvod proč, by si naše země naopak nemohlo vyjednat dodržování SVOBODY PROJEVU u českých uživatelů. Sociální sítě jsou dnes nedílnou součástí našich životů, bohužel.

Odmítám ideologii MULTIKULTURALISMU

Multikulturalismus, který spadá pod EU ideologie, nám je vnucován skrze tzv. evropské hodnoty. Tento stav má za cíl zlikvidovat národní státy skrze příliv migrantů ze zemí, kde dominuje ISLÁM a tak napomoci rychlejšímu rozvratu národních států. Tato ideologie je nefunkční a utopistická, jelikož nakonec to povede k jedinému, a to, k likvidaci původního obyvatelstva, které bude zcela nahrazeno, v lepším případě „jen“ upozaděno.

Odmítám ideologii GENDERU

GENDER je velice nebezpečná ideologie, která též patří mezi tzv. evropské hodnoty. Cílem této doktríny je likvidace tradičního stylu života a popření základních vědních faktů z oboru biologie. Genderisté se snaží lidem vnutit názor, že existuje 71 pohlaví. JÁ říkám, že existují pouze 2 pohlaví a 69 duševních poruch!

Odmítám ideologii LGBT

Neodmítám homosexuály, odmítám nátlakové skupiny typu LGBT, které předstírají, že jednají jménem všech homosexuálů. Odmítám pokusy o zavedení institutu manželství pro stejnopohlavní páry pod rouškou toho, že nechtějí nic navíc, jen stejná práva jako mají ostatní. Nikdo jim však nebrání uzavírat manželství! To, že oni je nechtějí uzavírat s osobou opačného pohlaví není diskriminace, nýbrž jejich preference. 

Jsem pro zákaz ISLÁMU v naší zemi

Islám není náboženství nýbrž IDEOLOGIE! Muslimové se nepřizpůsobují prostředí do kterého přichází, nýbrž přizpůsobují ono prostředí islámu. Podle zákona – č. 3/2002 Sb., část první, hlava II, §5, Podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností – je nemožné, aby mohl být islám na území naší republiky legálně praktikován. 

Chci navýšení práv zvířat

Jsem zastáncem toho, aby vznikla Listina základních práv zvířat, kde bude jasně definováno, jak se smí se zvířaty nakládat. I zvíře určené na porážku má mít svá práva v tom, jak se s ním má nakládat před i během samotného procesu. Není možné zvířata stále vnímat jako věci bez emocí a bez jejich možnosti cítit bolest. JÁ osobně netrpím pocitem své nadřazenosti nad jakýmkoliv jiným tvorem. 

Stanoviska 13

V aktuálním konfliktu stojím na straně Ukrajiny

Na předválečnou Ukrajinu mám svůj názor. Jsem proti přijetí Ukrajiny do EU stejně jako jsem proti snahám naší vlády zde natrvalo umístit několik set tisíc Ukrajinců. Jsem totiž Čech a nikoliv Ukrajinec a proto hájím především české zájmy. V daném konfliktu jsem však jednoznačně na straně Ukrajiny a Rusko považuji za agresora, kterého je třeba porazit. Byl to Ruský voják, který vkročil na Ukrajinu a nikoliv voják NATO či Ukrajiny, který vstoupil na území Ruska, čímž je situace jasně daná.

Poslední řešený PROJEKT

Nejedná se ani tak o klasický PROJEKT, jako spíše o mé vlastní životní rozhodnutí v rámci situace, ve které se díky agresi Ruska nacházíme.

Ano, nejedná se o nic menšího, než o VÁLKU NA UKRAJINĚ.

Jelikož se tomuto tématu věnuji, považuji krom jiného za nutné, být toho všeho nedílnou součástí, jelikož ať se nám to líbí či ne, nejsme stranou a je jedno, jestli z důvodu kroků Ruska, či naší vlády, která moc nehledí na zájmy obyvatel, díky jejichž hlasům mají aktuálně mandát.

Rozhodl jsem se, že zužitkuji svých 13 let služby a zapojím se do obrany Ukrajiny.

Dlouhodobě řešený PROJEKT

SS Obergruppenführer Konrad Henlein je stále i v roce 2022 veden jako ČESTNÝ OBČAN města Liberce. Toto ocenění získal za rozbití Československa a připojení našeho pohraničí k Německu v roce 1938.

V tomto PROJEKTU jde tedy o jediné, a to docílit, aby město Liberec odebralo ČESTNÉ OBČANSTVÍ tomuto NĚMECKÉMU VÁLEČNÉMU ZLOČINCI, který se zasazoval o VYHLAZENÍ ČESKÉHO NÁRODA.

V tuto chvíli je jediná cesta jak toto změnit a to PETICE. K té se bude muset město oficiálně vyjádřit.
PŘIPOJTE SE a POMOZTE mi to ZMĚNIT!

 

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Zde najdete poslední tři publikované články

Facebook CENZURA

26 listopadu, 2020 0 Matouš Bulíř

Příspěvek, který mi byl FACEBOOKEM smazán... Tento příspěvek mi facebook odstranil (26.11.2020). Jedná se o

Více informací

Vlastimil Kříž, kariérista, který mi zničil

2 října, 2020 5 Matouš Bulíř

Ani nevím jak začít. Vlastimil Kříž (pro příslušníky známější spíše jako "zloprcek"), se stal prvního

Více informací

Jak FACEBOOK vytváří realitu

23 září, 2020 2 Matouš Bulíř

FACEBOOKový MATRIX Přijde vám toto přirovnání jako přehnané či hodně nadsazené? Pokusím se vám ukázat,

Více informací

Manipulace našich dětí

13 září, 2020 0 Matouš Bulíř

IDEOLOGIE vs DĚTSTVÍ Včera jsem se účastnil oslavy narozenin dcery mé známé. Chvíli jsem si

Více informací

Facebook ZRUŠIL mou stránku

7 září, 2020 0 Matouš Bulíř

FACEBOOK mi ZRUŠIL stránku... Dnes, 07.09.2020, facebook zrušil publikování mé stránky. Gratuluji všem virtuálním "udávat

Více informací

Facebook CENZURA

3 září, 2020 0 Matouš Bulíř

Příspěvek, který mi byl FACEBOOKEM smazán... Tento příspěvek mi facebook odstranil (03.09.2020), jelikož jsem se

Více informací

SLEDUJTE MĚ NA FACEBOOKU