PROJEKTY - Matouš Bulíř

PROJEKT 40

Tento PROJEKT si vzal za cíl postavit se na odpor proti prounijním dezinformačním webům, které mají jediný cíl a to, dehonestovat každého, kdo se staví na odpor čemukoliv, co zapadá do tzv. evropských hodnot.

PROJEKT 39

Toto není ani tak PROJEKT, jako spíše můj pokus, jak pomoci v této těžké době a nebýt pouze jedním z těch, co si jen ztěžují a o nic se reálně nepokoušejí, v rámci změny k lepšímu.

PROJEKT 38

Tento PROJEKT si vzal za cíl dostat do veřejného prostoru fakt, že i přes totalitní restrikce státu tu jsou lidé, kteří ve SVOBODU stále věří a nenechají si jí vzít a hlavně, nebudou se státem na odjímání svobod spolupracovat.

PROJEKT 37

Tento PROJEKT si vzal za cíl zkusit vybojovat alespoň jednu soudní bitvu proti facebooku a jeho CENZURNÍM zásahům, které odporují ÚSTAVĚ ČR.

PROJEKT 36

Tento PROJEKT si vzal za cíl donutit vedení města Liberce k odebrání ČESTNÉHO OBČANSTVÍ válečnému zločinci a nacistovi, Konradu Henleinovi.

PROJEKT 35

Tento PROJEKT si vzal za cíl pomoci útulkům, které se starají o ty nejvíce bezbranné a zranitelné, tedy zvířata všeho druhu.

PROJEKT 34

Tento PROJEKT si vzal za cíl vybudovat pomník ČESKOSLOVENSKÝM LEGIONÁŘŮM. Volba padla na obec Jinolice, která se může pyšnit tím, že několik jejich občanů bylo součástí ČSL.

PROJEKT 33

Tento PROJEKT měl za cíl upozornit na neekonomický odkup vepřína v Letech naším státem, aby se z něj stal nakonec několikaletý soudní proces a boj za svobodu slova, který nedopadl dobře. Rozhodně ne tedy pro mě.

PROJEKT 32

Tento PROJEKT si vzal za cíl upozornit na sousoší, které představuje DVĚ POSTAVY MOČÍCÍ NA NAŠÍ REPUBLIKU. Toto sousoší nemá jiný cíl než urazit a ponížit náš národ.

PROJEKT 31

Tento PROJEKT měl za cíl pomoci jednomu týranému pejskovi. Nic v tom nehledejte, šlo pouze o velmi brutální čin, který se mě velice dotkl a rozhodl jsem se něco málo udělat, jelikož zvířata vnímám stejně jako lidi.

PROJEKT 30

Tento PROJEKT si vzal za cíl upozornit na narůstající vliv ISLÁMU ve Spolkové republice Německo.

PROJEKT 12

Tento PROJEKT je zaměřen PROTI EU a její POLITICE, s důrazem na podporu naší NÁRODNÍ IDENTITY. Jedná se o nejdéle běžící PROJEKT, kterého se účastní nejvíce lidí.

PROJEKTY budu postupně doplňovat

Podle čísla PROJEKTU vidíte, že jich bylo realizováno již mnoho. Ne všechny jsou však už dnes podstatné jako v době realizace, takže sem budu postupně dávat ty zásadnější plus veškeré nové, kterých snad bude stejně tolik jako těch již realizovaných…